Byggnadsvård

FönsterrenoveringLerkliningTimmerkonstruktioner GolvSpännpappTak

Svanå Bygg AB är ett företag som främst arbetar med byggnadsvård. Vi har vår verkstad i Västerås men arbetsfältet är hela Mellansverige.

Hög kvalitet
Vi använder material av hög kvalitet och har ett brett kontaktnät. Det ger dig som kund trygghet och möjlighet att få det du vill ha.

Fönsterrenovering

Äldre fönster är ofta av mycket hög kvalitet. Det lönar sig därför nästan alltid att renovera sådana, även fönster som är rejält slitna.

Nytt och begagnat
Fönsterrenoveringar utförs med noggrant utvalt virke, linoljefärg och kitt. Vi har ett lager av begagnat, handblåst glas. Det finns också tillgång till draget glas och s.k. rest-over glas. För dig som inte vill ha begagnat glas kan vi även erbjuda nytillverkat handblåst glas.


Lerklining

För att jämna till ytan och täta mot drag har man traditionellt använt sig av lerklining på väggarna i timrade hus.

Lera och sand
Det material som används vid lerkliningen består av lera och sand samt någon sorts armerande material som till exempel hackat lin och kospillning.

Tät och dragfri
Lerkliningen lämpar sig väl som underlag för målning och tapetsering. Vi använder även lerklining i trossbotten för att få den tät och dragfri.

Timmerkonstruktioner

Timring har en mycket lång tradition i Sverige. Bra utförd och i rätt miljö är det en metod som ger byggnader mycket lång livslängd.

Lika som originalet
En timrad byggnad som är skadad kan oftast lagas genom att delar av, eller stockar i sin helhet, byts ut mot friskt timmer. Vid timmerlagningar använder vi stockar av god kvalitet som bilas för hand där tekniken kopieras så att det nya blir lika med originalet. Vi gör av med ca 100 – 200 meter timmer varje år för renoveringar.


Golv

Vi lägger massiva trägolv, som till exempel kilsågade golv, vanliga plank- och brädgolv eller stavparkett.

Kilsågade golv
Kilsågade golv är massiva trägolv som är sågade i trädets form och därmed är de smalare i toppändan och tjockare i rotändan. Golvplankorna läggs om vartannat med topp- respektive rotända mot varandra, på detta sätt blir virkesspillet minimalt. Golven spikas ovanifrån med handsmidd spik så att spikskallen blir synlig.

Handhyvlat
Innan det blev vanligt att virke maskinhyvlades, så hyvlades det för hand. Det gjorde ytan slät men inte helt plan. För att få fram det rätta utseendet kan vi givetvis handhyvla golvet!

Stavparkett
Stavparkett finns i många olika träslag och kan läggas i flera olika mönster/läggningar. Vi kan även göra olika dekorativa mönster, t ex stjärnor, efter kundens egna önskemål.

Spännpapp

Förr var det vanligt att använda tekniken med spännpapp för att få en fin yta på både väggar och tak. Pappspända väggar och tak har då belagts med fuktad papp som senare torkar och spänner sig så att ytorna blir alldeles släta. Ofta limfärgsmålas dessa och blir då väldigt vackra.

Vi kan hjälpa er med att sätta upp spännpapp på era innerväggar och tak.

Tak

Vi kan lägga tak av flera olika konstruktioner såsom tegel, papp, pärt, takspån och faltak. Varje år lägger vi om flera tak så alla resurser finns tillgängliga för medelstora tak.

Vi renoverar också tak som på grund av tidens tand behöver en översyn.