Övriga tjänster

KonsulthjälpFlytt av byggnader


Svanå Bygg kan i övrigt även erbjuda följande tjänster:


Konsulthjälp

Vi kan erbjuda konsulthjälp som kan vara bra vid flera olika tillfällen.

  • Komma igång med ett projekt
    Vill du göra jobbet själv men behöver lite hjälp för att komma igång? Vi kan då hjälpa till med planering, förslag till materialval och ge råd och tips om lämpliga metoder.
  • Utbildning av hantverkare
    Har du hantverkare som behöver lite extra råd och hjälp? Vi kan då utbilda och ge råd och tips om material och metoder.
  • Dokumentation och åtgärdsplan
    Vill du ha ditt hus dokumenterat vad avser ålder, ombyggnader, material och byggteknik samt skador? Vi kan då göra en dokumentation av ditt hus som beskriver vad som hänt genom åren. Dokumentationen kan användas för att upprätta ett förslag till åtgärdsplan över vad som är i behov av restaurering, renovering, vad som är värt att spara och vara rädd om. Dokumentationen och åtgärdsplanen är viktiga också vid eventuell ansökan om byggnadsvårdsbidrag.
Flytt av byggnader

Vi kan hjälpa till att flytta hela byggnader eller hjälpa till med enbart uppmärkning eller nedplockning.
Ring oss och hör om vi kan hjälpa dig!

Tel 070 – 489 14 32 (Fredrik)