Referenser

Svanå Bygg AB har funnits sedan år 1999. Under åren har vi haft uppdrag utspridda över hela Mellansverige. Vi känner oss stolta över alla arbeten vi utfört.

Här nedan följer några olika projekt som vi arbetat med genom åren.

Munga Herrgård

Restaurering av Munga Herrgård som pågick under 2,5 år.

Närmare 400 meter timmer byttes ut i stommen på en av flygelbyggnaderna. Cirka 300 m2 kilsågade golv, som handhyvlades med oxhyvel, lades.

Alla lister, ca 1500 meter, tillverkades med original i Herrgården som förlaga. Alla väggar lerklinades, ca 400 m2, och därefter målades de eller tapetserade med ark 1700-tal. En ny valvad takkupa byggdes, lika som den andra flygeln.

Alla fönster nytillverkades efter original från den andra flygeln, alla glasrutor är munblåsta.

Fyra stycken inköpta kakelugnar sattes upp. En u-trappa till övervåningen byggdes, som i alla delar handhyvlades.

Det handtillverkades också ca 20 000 st träplugg för den nya lerkliningsfasaden som sedan täcktes med puts. Stora delar av grundstenarna rättades till och tätades därefter med kalkbruk.

FlygelbyggnadVeranda Vittinge

En veranda nytillverkades på ett gammat hus i Vittinge. Verandan är en kopia av den veranda som finns på husets ingångssida.

På bilden nedan vissa också topparna till verandan. Allt handhyvlades.

Timmerbod Björksta

En timmerbod som användes som verkstad renoverades. Bland annat byttes en 10 meters syllstock och därutöver genomfördes en omläggning av taket.

Torp Ängsö

På ett gammalt torp i mälarmiljö genomfördes en omfattande renovering. En ny takkonstruktion med faltak byggdes. Mer än 100 meter timmer byttes i ytterväggarna och lerklining utfördes. Komplettering gjordes av ett handhyvlat kilsågat golv. Därutöver renoverades fönster och vinden nyinreddes med bl a linisolering i tak.

Timmerbyte drängstuga vid Munga Herrgård

Cirka 100 meter timmer bytt, lerklining av alla väggar, nya massiva trägolv, komplettering med kutterspån på vind, nytt omlagt tak med enkupigt tegel.

Tillbyggnad torp Barkarö

Tillbyggnad av ett torp med moderna material men i gammal stil som smälter in i det gamla huset. På det gamla torpet byttes också grundkonstruktionen med mullbänk ut till torpargrund. Därutöver lades taket om, nya golv lades, fönster renoverades och vissa timmerbyten utfördes.

Flytt av loftbod

En mycket förfallen loftbod från trakten av Norbergs flyttades till Munga Herrgårds ägor. Där sattes den upp och restaurerades. I dag fungerar loftboden som förråd och handelsbod, där bland annat äggförsäljning sker. Bilderna visar boden innan restaureringen.

Byte av syllstock Armansbo Herrgård

En gjuten betongklack har gjort att syllstocken har ruttnat bort. Vi byter det som är dåligt på stocken och kompleterar med ny pärlspont