Scientia vitae

Filosofin byggnadsvård

Lär dig hur man skapar proffisonella skarver när man socklar och sätter taklister som man gjorde förr:

https://veckebosag.se/inspiration/post/att-satta-upp-taklister


Bygg en veranda, iof tryckimpat men tipsen funkar oavsett

https://k-bygg.se/tips-rad/uteplats/byggtips-for-altan?gclid=Cj0KCQjww4-hBhCtARIsAC9gR3bS_sF7WJ1u4ZAOPjZr1ywcricGHX_6xNlK4CgC_ByjvVaVzscL6BcaAnmNEALw_wcB


---------------------------------

Roslagsmahogny är en produkt som anses vara världens bästa träolja för behandling av trä som står ute året runt. Det fungerar bra på både högkvalitativt och kådrikt virke, liksom på tryckimpregnerat och snabbvuxet. Det finns ett klassiskt recept för att behandla verandagolv, trätrall, trappor, dörrar, bryggor, träbåtar och andra ytor med roslagsmahogny. Det innehåller 1 del trätjära, 1 del kokt linolja och 1 del balsamterpentin. Det kan även brytas med torrpigment eller färdig linoljefärg till andra nyanser än den naturligt bruna. När du målar med roslagsmahogny, bör du borsta ren ytan från damm och smuts och tänka på att ytan innehåller tjära och inte kan målas om med andra färgtyper senare.

Vi blandar vår roslagsmahogny själva. Kom med en förfrågan så blandar vi ihop det ni behöver

 --------------------------------

Ett exempel på hur man kan bygga bjälklag/ mullbänk med Hasopor

Kransågning har använts i århundraden för att såga stora stockar till plankor och brädor. Dessa spår av kransågning kan vara mycket värdefulla för att förstå hantverksmetoder och tekniker som användes för att bygga gamla byggnader. Genom att analysera spåren av hantverket i olika material kan man få ledtrådar om vilken tidsperiod byggnaden kan vara ifrån och hur mycket tekniken och hantverket har utvecklats över tid. Detta kan bidra till en bättre förståelse av kulturella och historiska arvet som finns i gamla byggnader.

https://digitaltmuseum.se/021017096594/kransagning

Här är ett praktexempel på hur vi arbeter när vi bevarar och återskapar för vidare generationer. Här hittade vi en liten bit av en gammal målning under senare ytskickt. Denna bevarades och en ny schablon kopierades upp och målades av ägaren runt om. Samdidigt bevaras tydligt originalet.

Filosofin bakom byggnadsvård handlar om att bevara historiska byggnader och kulturarv för framtida generationer att njuta av. Byggnadsvård syftar till att bevara och vårda befintliga byggnader och byggnadsdetaljer genom att reparera, renovera och återställa dem till deras ursprungliga skick, samtidigt som man bevarar deras karaktär och autenticitet.

Filosofin bakom byggnadsvård grundar sig på idén att historiska byggnader och byggnadsdetaljer är en värdefull del av vår kulturhistoria och arkitektoniska arv. Genom att bevara dessa byggnader och bevara deras ursprungliga utseende och konstruktion, kan vi bevara en del av vår historia och kulturella arv för kommande generationer.

Dessutom är byggnadsvård också en miljömässigt hållbar praxis. Genom att återanvända befintliga byggnader och material minskar vi avfallet som annars skulle ha genererats från rivning och återuppbyggnad av nya byggnader. Detta minskar vår miljöpåverkan och bidrar till en hållbar utveckling.

Byggnadsvård handlar också om att förstå och respektera det hantverkskunnande och de tekniker som användes för att bygga dessa byggnader. Genom att upprätthålla och bevara dessa tekniker kan vi lära oss mer om vår historia och vår kultur, och samtidigt bevara viktiga hantverkskunskaper och tekniker för framtiden.

Sammanfattningsvis handlar filosofin bakom byggnadsvård om att bevara historiska byggnader och byggnadsdetaljer för framtida generationer att uppskatta och beundra, samtidigt som vi bidrar till en hållbar utveckling och bevarar viktiga hantverkskunskaper och tekniker.